Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5007 Namsos

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5007 NamsosbygningDyrkamark30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5007 NamsosbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5007 NamsosbygningVeg0 HTML-Rapport
5007 NamsosbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5007 NamsosbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5007 NamsosannenBygningStor42 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5007 NamsosbygningTiltak6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5007 NamsosbygningspunktBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5007 NamsosbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil