FDV-årsrapport 2022 for 5007 Namsos

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

  • Kommunens GIS-system: GISLINE
  • FDV-runder: 20220207, 20220905
DatasettForvaltningstype
Elveg 2.0Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-AR5Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ArealbrukLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-BaneDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygnAnleggLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-BygningLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-HøydekurveDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningVALeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-LufthavnDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-NaturinfoDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ServituttDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TiltakDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TraktorvegStiDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VannLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-VegLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-VegnettLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
N5 PresentasjonsdataDatainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata
Reguleringsplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - planlegging igangsattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Tur- og friluftsruterLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve1505514222696
FKB-Arealbruk7348
FKB-Bane660
FKB-Bygnanlegg160490
FKB-Ledning229920
FKB-Ledningva70680
FKB-Lufthavn690
FKB-Naturinfo45970
FKB-Tiltak5696574
FKB-Traktorvegsti1113915
FKB-Servitutt910
FKB-Vann1616440
FKB-Veg62391147
FKB-Ar536115074
FKB-Bygning11380238

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR527928631447636855030
FKB-Arealbruk1028520787
FKB-Bane12413212
FKB-BygnAnlegg427761277011505
FKB-Bygning181419207284569630
FKB-Hoydekurve0000
FKB-Ledning94664200005012
FKB-LedningVA0000
FKB-Lufthavn0000
FKB-Naturinfo4831682165
FKB-Tiltak772415669193
FKB-TraktorvegSti22182624148802
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann12168534438314267966
FKB-Veg5110252201086283

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune257613022668794
Kartverket82207395657847290756
Nibio17928533447292855021
SVV0000
Fylkeskommune71498775

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5
20220801 - 2022120158581000
20220401 - 2022080173731000
20211201 - 2022040144441000

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai000000000
2 - Sept44009442910118
3 - Des2700139291290

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai112177037
2 - Sept010177034
3 - Des12211025

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt3354Datasett sist kontrollert: 20220930
Reguleringsplan - planforslag190Datasett sist kontrollert: 20220930
Kommuneplan - vedtatt30Datasett sist verifisert: 20220905 - Ingen endringer i datasettet siden forrige FDV-runde
Kommuneplan - planforslag00
Kommunedelplan - vedtatt10Datasett sist verifisert: 20220905 - Ingen endringer i datasettet siden forrige FDV-runde
Kommunedelplan - planforslag10

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Innført geosynkronisering: 2019-10-18

Antall transaksjoner/synkroniseringer og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Regplan12290099971313
RegplanForslag18104401253080
Kommplan11387700
KommplanForslag1182900

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.