Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5007 Namsos

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5007 NamsostraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5007 NamsosVegnett_uten_flate3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5007 NamsosvegavgrensningVegnett20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5007 NamsosvegnettVegref22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5007 NamsosvegMedium91 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil