Store annenbygning-flater i 5007 Namsos

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 5007 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5007_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
5007 Namsos4d4ab376-f48e-4a40-8e83-267b5427e1fd1553.98N: 7150502.47, Ø: 622310.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosa6e84775-85ee-4760-b1bd-a3349cd5e39e1485.10N: 7150113.12, Ø: 621083.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos5510bf48-85ad-4824-b7f5-fcdd9fa5fd611065.51N: 7151245.73, Ø: 620294.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos9df87ddd-b5f3-48e5-9f90-64856788c88a703.82N: 7125926.88, Ø: 614753.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosa41ebd8e-94b4-4679-ada0-88ddb7f4bad2668.25N: 7117698.66, Ø: 611094.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosd7148426-73c3-41cf-aba5-bee495a1f3dc572.93N: 7143991.34, Ø: 615038.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos6f6fe789-b8a9-4ed8-a95c-9c3f6991fc89568.50N: 7126996.64, Ø: 605241.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos09b1a62d-cf8e-4024-ad04-7a760ebddda7534.43N: 7138290.84, Ø: 609681.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosec9c0f68-ced4-4864-9081-4d9484c0ce08516.96N: 7145893.56, Ø: 620042.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos631a8be7-d2ec-4af2-bda6-58ba29594c54515.97N: 7139192.56, Ø: 622121.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos5bdcad46-fc56-4e7f-a735-c2dc5fc9a99c487.96N: 7150690.16, Ø: 622337.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos2cb1d083-8158-4110-a09d-b53b6d86be63447.90N: 7123856.77, Ø: 600930.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosf182ab51-42ff-4765-974b-a5489b372452410.39N: 7144966.06, Ø: 605981.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos63c3f10a-745f-4b3e-8222-e09e3d78508d389.62N: 7150419.45, Ø: 621931.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos4ed7f1e5-b9fd-4c55-a0ed-7a09d0bc4a42354.08N: 7148703.69, Ø: 621196.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosbaf06a62-fba7-423b-a1cd-462793fc1ca1348.28N: 7152151.34, Ø: 621751.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosccbe1ea7-74a5-4147-bd1b-400513d66531299.63N: 7119738.82, Ø: 607123.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos5596b49e-d56f-4be5-bb9b-df88afbecbfe288.46N: 7175372.84, Ø: 609343.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos0723102e-0311-4d93-9ce2-4a7b1cf14181283.66N: 7150069.58, Ø: 622057.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos115495db-b79c-41f3-aa29-42d76495d42b280.03N: 7142725.58, Ø: 621630.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosf9c37bb4-4ab7-47a0-b541-e23245d676f6267.56N: 7150294.29, Ø: 622234.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos5290df95-b372-4406-9242-d9474469e302260.62N: 7162960.08, Ø: 603692.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosb827dbe4-dc5c-4508-9c2f-3a0faaa0c53b260.02N: 7148595.93, Ø: 620985.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos0291b14d-0867-4581-bff3-57aee70dbbb7251.78N: 7163526.96, Ø: 609175.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos75918bc8-1926-449c-8948-9e4cf9e56f54249.45N: 7158826.77, Ø: 610712.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos188905b5-a6c1-41ff-9538-357ba630cc20244.94N: 7152127.02, Ø: 619972.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos76f922e3-27fb-4a3d-a69a-cc94b849f860238.46N: 7168867.07, Ø: 599044.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos357b6af3-84cf-4a01-9d48-cbbdbf970ca0238.35N: 7169460.85, Ø: 608941.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos402d27f3-9455-406f-a310-ecdebf0e2089237.73N: 7151833.19, Ø: 617345.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos19fb5362-35ef-47ee-a126-4f59434d4492233.14N: 7140269.78, Ø: 617008.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos09e507a6-91c5-4beb-90d1-b7230b3d47a6232.05N: 7117773.96, Ø: 608776.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsose21517ea-5772-4cd6-a10e-844311b79840227.36N: 7169914.26, Ø: 610962.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos492099ad-4541-400b-b644-d08804638dc2218.31N: 7142698.15, Ø: 621566.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsose6233793-a2b1-421d-b015-0f7d0ea80abb218.05N: 7144969.04, Ø: 605972.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosffe7d6a1-01bb-4fb3-a627-391f72b731b1209.50N: 7185104.48, Ø: 623964.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos6ed43dcb-918d-4042-a87d-b22649a238a2206.59N: 7137128.56, Ø: 623484.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos1bdbae50-673f-4e94-91b4-ce96fd3f941d206.12N: 7175322.10, Ø: 609745.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosdc026d16-05a5-44ed-8dc1-19adbf245343205.40N: 7144968.68, Ø: 605964.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosdb725701-ec4b-409e-ab9a-1847dd48faad204.66N: 7184190.14, Ø: 623398.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos1e4b6490-77cd-47bd-a780-d9b83c88a3b6204.21N: 7152007.96, Ø: 619898.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos4d857b4d-d50e-4628-96f2-86cf36a46324202.63N: 7175357.09, Ø: 609316.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos1b2f8437-5da4-46ec-8d5a-d17aac72e755202.55N: 7163455.57, Ø: 612580.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket