Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 5007 Namsos

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 5007 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5007_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
5007 Namsos0a87ba8b-acfd-4e84-b39d-2ead8dfacbd92012302821TB111N: 7126972.00, Ø: 602704.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosa4c9c0cc-4391-412d-b97f-27b87e68b13630114518221MB111N: 7156399.20, Ø: 607347.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos0684d850-d024-4096-8f39-39b7b528fa4830110502521MB111N: 7152081.10, Ø: 622668.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos745d6d3f-0139-4389-847c-814ba16a776830110501921MB111N: 7152081.80, Ø: 622657.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosaa491cf4-ae4d-4ac2-8198-f1cb26d520ba18618208121TB161N: 7132408.00, Ø: 606486.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosa2768316-4f51-4d1b-9358-a0777d1ed9c230053462421TB181N: 7175349.00, Ø: 610308.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosa5b54c3b-2c00-4e12-bcad-fabfea20e2a318663807721TB182N: 7170145.00, Ø: 616138.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosaf30601d-01ed-409c-845f-988dc2e36d8d18617975721TB182N: 7129511.00, Ø: 606342.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosbaec8456-43db-4dd1-b011-5b82d5a5a0ad2553139621TB183N: 7153826.00, Ø: 618475.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsoscc6475aa-2c0e-47e3-9618-8e57c2b8110818511874621TB241N: 7159871.00, Ø: 608348.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos5f8faad6-6657-4c36-a1c4-ce216b5e687a18617556521TB241N: 7119145.00, Ø: 608604.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosf7596ce0-77bc-46d2-b991-f98f90548b0018618926421TB241N: 7117518.00, Ø: 609891.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos1c8ed8f5-a680-4710-82af-df73418005c518663669421TB241N: 7175375.00, Ø: 610312.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosf0f2786f-c55c-41de-8d4e-39cc0c1e894518663647321TB241N: 7175218.00, Ø: 609621.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos792701c5-074c-46ed-ae40-dfb0dc9fc7b118663239721TB241N: 7167617.00, Ø: 611483.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos60db6c38-989e-40ee-b6a2-ec3926d4e9eb18617915321TB241N: 7123903.00, Ø: 608702.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos9c0a6be9-7507-42eb-b361-d792b753600f18617894721TB241N: 7123005.00, Ø: 608342.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos238101fd-7ebc-4711-a49d-17af8e59876918618056921TB241N: 7127253.00, Ø: 608153.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosfd2198b6-9438-4335-a2c6-0d2b371e994118617544121TB241N: 7118552.00, Ø: 608045.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosfc327e2c-5c02-4df0-8d78-e13268ca703618617393721TB241N: 7120695.00, Ø: 606372.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos557402ae-2a5b-4761-948b-fae2da90dd5918617314721TB241N: 7157479.00, Ø: 598878.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosddf93a7f-867c-4f4d-8159-182b23c9c65218617508521TB241N: 7119227.00, Ø: 608393.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos5ae03eff-bbb5-478e-aef8-50100bce02db18519984321TB249N: 7156414.00, Ø: 609670.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosf3709826-de63-4e46-9d6d-a2d4d281d79618512515721TB249N: 7145025.00, Ø: 619621.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos89efd767-7b43-4eb4-9b72-4848cbd2f9d214071721521TB249N: 7143101.00, Ø: 621068.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos1c6faf2b-7321-4159-8eb7-37f9e5dfe2e618516591421TB249N: 7146073.00, Ø: 621342.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosed2813cf-91e6-482b-ac06-922293651fb714071722321TB249N: 7143336.00, Ø: 615811.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos20193dc9-d67e-4482-83e9-71e3d607741f18516001721TB249N: 7138604.00, Ø: 622481.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos15cf05d9-03d1-44ad-baf2-8a2c3c8982821947717721TB249N: 7159696.00, Ø: 608221.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos9df8c4ff-26ca-4a8a-9799-439bff0df5641948984121TB999N: 7138442.00, Ø: 622496.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket