Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 5007 Namsos

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 5007 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5007_bygningTiltak.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTiltak_lokalidSaksnummerTiltakstypeAvgjørelsesdatoPosisjonWMS-bilde
5007 Namsos7ea906ea-5afa-468b-8761-2777964f82a4300463063a4d33269-7bd8-4b52-a9aa-e807851105b82014006873nybygg2014-10-13 00:00:00N: 7152545.50, Ø: 620227.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos8ac1b8b1-415b-48a5-a134-822bddca32e630083419074ca03a1-791e-46d7-b76a-f395737ba00e2020008047nybygg2020-10-29 00:00:00N: 7161425.70, Ø: 621482.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos3a742e9e-c827-4809-b7b1-6f0d553b462c3009847744f731a1c-86c3-443f-b026-208992fa30ca2021009438nybygg2021-12-16 00:00:00N: 7165173.50, Ø: 625579.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos7d0093c3-0f08-4f53-a301-5ac80de9ec4a300228216651f74c7-4687-43a6-b134-5a84891f73ed2023002245nybygg2023-04-04 00:00:00N: 7150556.60, Ø: 622119.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsoscb01ff29-5bb7-46da-9531-0295cb9e8c49185190285651f74c7-4687-43a6-b134-5a84891f73ed2023002245nybygg2023-04-04 00:00:00N: 7150561.00, Ø: 622133.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosc1ad63bc-b661-4107-8ee4-f30b1bdbf5c83011911877f871abd-a434-449d-877c-ab1d0eb0a6ac2022000092nybygg2023-04-18 00:00:00N: 7153421.60, Ø: 619082.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket