Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 5007 Namsos

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 5007 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5007_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
5007 Namsos5d1f6d12-5211-4fc6-b279-9c2647e9577925528360InnsjøN: 7150729.40, Ø: 625698.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket