Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vegflate i fkb-veg i 5007 Namsos

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vegflate i FKB-Veg. Rettes i matrikkelen eller FKB-Veg

Det ble ikke funnet noen avvik ved konsistenskontroll bygningVeg for kommunenr 5007 kjørt 2023-08-07 06:11:44