Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 5007 Namsos

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 5007 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5007_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
5007 Namsos75e8b6d3-8e51-493e-959b-05c3db99d3881851903900.00N: 7150489.00, Ø: 622317.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket