Bygningspunkt (flere) som ligger på samme bygningsflate i fkb-bygning i 5007 Namsos

Avvikene skyldes enten feilregistrering i matrikkel eller manglende bygningsdelelinje i FKB-Bygning. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktBygning for kommunenr 5007 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5007_bygningspunktBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummer (punkt)Bygningsnummer (flate)PosisjonWMS-bilde
5007 Namsosf9748f0a-063c-45b0-b554-d79e5e9cf7651082225410818184N: 7153441.70, Ø: 622490.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosd9fc128c-9590-4847-b632-6580b9418b8a185200485300076448N: 7143006.00, Ø: 615423.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos325af172-7d67-4365-b228-6d6215129661185200841185128032N: 7143077.00, Ø: 621095.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos3c182958-5556-4535-91ee-f90c511d79c11082157610821584N: 7151583.90, Ø: 619248.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosfc4937af-b312-4018-8723-2ca980d968ff2552975825529766N: 7142507.00, Ø: 615532.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsose3258ae7-cbc6-4d03-bde2-699ea8b345fd186177622300766516N: 7123521.35, Ø: 607832.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsosb5bc69ca-33da-4965-951a-63d00cde2a9a185162443185162435N: 7150186.20, Ø: 622171.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos279fa71a-9a54-4368-82ed-037d45788dee185168646185168654N: 7152800.50, Ø: 621803.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5007 Namsos05635d8b-3cf1-4707-a882-0e062dc23c5910820472185200523N: 7143039.70, Ø: 615277.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket