Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5014 Frøya

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5014 FrøyabygningDyrkamark16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5014 FrøyabygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5014 FrøyabygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5014 FrøyabygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5014 FrøyabygningspunktAnnenBygning20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5014 FrøyaannenBygningStor22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5014 FrøyabygningTiltak11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5014 FrøyabygningspunktBygning22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5014 FrøyabygningslinjerBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil