Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 5014 Frøya

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Avvik funnet ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 5014 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5014_traktorvegOverlapperVeg.zip

KommuneLokalIdTypevegPosisjonWMS-bilde
5014 Frøyad4d3ac84-55f6-479c-b5f0-961156bc07ebtraktorvegN: 7066209.72, Ø: 491460.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket