Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 5014 Frøya

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 5014 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5014_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
5014 Frøyaa8c01baa-9f46-4aa1-8191-79492882488aiLuftTN: 7082098.10, Ø: 482689.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøyae0015123-6cda-4005-920d-81357b187b06iLuftTN: 7082271.13, Ø: 483619.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøyaf67ff8cf-aba8-45f7-a2ab-74d7ab3996a2iLuftTN: 7082751.77, Ø: 482666.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya416cb71e-6b8d-458d-acfd-a83d1105f12aiLuftTN: 7072253.57, Ø: 489188.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya122b0fb7-1ff0-4fe8-9da2-41249a98f3f8iLuftTN: 7068675.83, Ø: 491564.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya2f4b399c-ea43-4f14-98dc-0ebd03136c75iLuftTN: 7074270.42, Ø: 490422.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya9c0be51d-0bf8-44c0-91c1-174e62da5141iLuftTN: 7074260.19, Ø: 490426.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya7effce0b-5031-404b-8bb8-24af1a7276baiLuftTN: 7074198.42, Ø: 490103.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya929bbf59-f52f-4623-bbe5-eaf4cd5274cfiLuftTN: 7072702.10, Ø: 484639.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya2690f513-6087-47d9-b308-f85a63fedf7eiLuftTN: 7072860.85, Ø: 484453.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya2690f513-6087-47d9-b308-f85a63fedf7eiLuftTN: 7072705.91, Ø: 484626.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya349fce7d-6705-48ea-9f17-875830d77649iLuftTN: 7072877.97, Ø: 484442.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya349fce7d-6705-48ea-9f17-875830d77649iLuftTN: 7074477.58, Ø: 484144.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya1a31c334-b7b2-4512-be29-b66d8cdbe0c6iLuftTN: 7074479.83, Ø: 484120.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøyaabcf4e90-b14a-496d-bc37-2f206680eac8iLuftTN: 7060393.53, Ø: 466001.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya25f22b6d-364f-4928-a2b3-602b1e20425diLuftTN: 7079726.66, Ø: 473707.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya51e49529-ac33-4490-b5bc-5815e2ebba8biLuftTN: 7064582.00, Ø: 475676.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya22cf645b-62e2-4e86-904e-0aebf2e4dcd0iLuftTN: 7064584.45, Ø: 475679.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya234e2347-008d-4caa-87c9-88acff201295iLuftTN: 7064427.39, Ø: 475657.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya5ff427fb-c9d0-4130-a1cc-1c0b946721fbiLuftTN: 7062651.56, Ø: 484586.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøyae788c7ab-15c2-45f8-948d-50a1540ad595iLuftTN: 7062768.02, Ø: 487902.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya9697afd8-eed1-44a0-8a1c-a99363470b2fiLuftTN: 7063670.72, Ø: 490926.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya3d73d59b-6ac6-42bd-bed5-f6e3faf2e23diLuftTN: 7062878.69, Ø: 484826.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya7c5b44d5-15cf-468e-a2ac-bdffe10459adiLuftTN: 7063523.05, Ø: 491418.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøyadb2ca260-1437-4f8b-a3cc-48f15a5211b9iLuftTN: 7070700.41, Ø: 491322.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya7395bf03-62ac-490b-b255-a070db3147d9iLuftTN: 7060475.05, Ø: 465786.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya8e1cffda-eccb-4337-89dc-44f1d92cc343iLuftTN: 7059836.64, Ø: 465826.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya1ff02576-7063-43cf-bd63-50b243055f4diLuftTN: 7060392.46, Ø: 465990.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøyad965ae0f-a8fd-4a41-a209-566cb506fa27iLuftTN: 7059833.98, Ø: 465828.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket