Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 5014 Frøya

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 5014 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5014_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
5014 Frøyaae245740-a9f8-4921-b41f-b2b31a9e6fc3VegdekkekantN: 7070256.57, Ø: 491480.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøyafe75cca0-fb60-43dd-bc47-7ffee6a999ebVegdekkekantN: 7116311.12, Ø: 519688.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket