Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende vegreferanse som underliggende vegnett i 5014 Frøya

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegnettVegref for kommunenr 5014 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5014_vegnettVegref.zip

KommuneLokalIdVbase VegkategoriVbase VegnummerVbase mediumVegflate vegkategoriVegflate vegnummerVegflate mediumLengdePosisjonWMS-bilde
5014 Frøya4139744b-983e-4038-aabb-a65190bd93a3F716None20014KT11.81N: 7063467.72, Ø: 490282.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya399a6518-9048-4e9d-b320-812233a886d2F714None20001PT11.14N: 7065038.91, Ø: 492060.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøyaeb0065a0-9d9a-497c-8315-d74960e9e473F714None20060PT17.90N: 7064040.16, Ø: 491050.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøyaca4efa45-0b28-4746-9caf-e248e1675042F714None20018PT38.32N: 7067633.76, Ø: 491766.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya945f766a-a2a7-44cc-b507-634da1eb5c0bF714None99902PT13.91N: 7067072.56, Ø: 491599.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya883922df-a6d3-4622-bc8f-b100b6c8ba0cF716None20066KT10.40N: 7063165.39, Ø: 489346.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya2ee4dc5d-daa5-4488-b0ad-2e6717c0138cF714underTerrenget20014KT59.92N: 7063154.70, Ø: 490592.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya2ee4dc5d-daa5-4488-b0ad-2e6717c0138cF716None20014KT12.12N: 7063667.26, Ø: 490714.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya3b4d53d7-6bbb-4812-ac7f-4e5d28da9991F714None20039KT13.63N: 7066222.71, Ø: 491933.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5014 Frøya4cb658a8-4336-4d64-b480-5d0711e61d5fF714None20050KT13.87N: 7063954.26, Ø: 490999.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket