Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5020 Osen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5020 OsenbygningDyrkamark13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5020 OsenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5020 OsenbygningVeg0 HTML-Rapport
5020 OsenbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5020 OsenbygningspunktAnnenBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5020 OsenannenBygningStor2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5020 OsenbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5020 OsenbygningspunktBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5020 OsenbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport