Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5020 Osen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5020 OsentraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5020 OsenVegnett_uten_flate2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5020 OsenvegavgrensningVegnett1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5020 OsenvegnettVegref0 HTML-Rapport
5020 OsenvegMedium25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil