Store annenbygning-flater i 5020 Osen

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 5020 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5020_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
5020 Osen2d13c675-04dd-4731-bd72-63671a50306b299.80N: 7127015.25, Ø: 574264.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osen2c676c7c-251b-4401-8690-4e75743ebf44273.91N: 7125679.38, Ø: 578870.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket