Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 5020 Osen

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 5020 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5020_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
5020 Osen12e14fd6-27e4-44ae-b7e0-f539b6ed814630115631621FA111N: 7128924.11, Ø: 570010.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osenbab0d5e7-950c-4774-9263-02f84baca8a718371914921TB113N: 7135297.00, Ø: 570678.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osen78ae88b6-7c7c-44b7-88c5-0b8c5729424a30050884121FA161N: 7134807.07, Ø: 567573.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osen6b3ff947-d0c9-4f7a-a224-381bff9141a918372460621TB171N: 7129175.00, Ø: 584035.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osen2f0e8e1e-5628-4dc4-94e0-9e8b41ab60c130050589521TB181N: 7128467.82, Ø: 577887.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osene34fa4e6-51a4-4b9a-88c5-13171e55f58918371915721TB183N: 7135294.47, Ø: 570707.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osencff922aa-9c87-4fea-8d25-99c5f3bd0aca30032480221FA183N: 7134781.00, Ø: 567443.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osen08e38353-3957-4a43-8bd6-d77d0716dc0030047943421FA216N: 7131422.00, Ø: 573124.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osenf2715053-7d8c-4a8e-aee6-368c0614b99f18372168221TB241N: 7124482.00, Ø: 580726.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osenbd341830-278b-4d8a-9869-ea9fce6630f430106824421MB241N: 7127856.21, Ø: 576990.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osen00bb22ff-632d-44f5-8587-e37ecaa6eab330049728821FA249N: 7130639.00, Ø: 562594.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osenf1fd4225-9955-486e-9021-2ae04f811e8518371406621TB249N: 7134452.00, Ø: 571750.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osenca979832-0965-4551-9f00-6c9763497b8018372139921TB249N: 7124859.00, Ø: 579767.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket