Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 5020 Osen

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 5020 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5020_bygningTiltak.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTiltak_lokalidSaksnummerTiltakstypeAvgjørelsesdatoPosisjonWMS-bilde
5020 Osen109239c8-9f70-4dd4-972c-ccba24d6ebe83007525717ca33420-b088-48dc-878c-e1ec67f25d162019356nybygg2019-09-11 00:00:00N: 7130104.00, Ø: 582556.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket