Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 5020 Osen

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 5020 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5020_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
5020 Osenff9917ee-72ee-4b14-9099-f11255cf7bc9183710036HavflateN: 7129344.00, Ø: 562093.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket