Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 5020 Osen

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 5020 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5020_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
5020 Osen22016e30-e33b-438f-9db9-ebd04cda4c593008484470.00N: 7130335.82, Ø: 570389.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osen27fa7270-2b12-4bca-927f-5676987c71803010244740.00N: 7130935.42, Ø: 573505.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osenfb6f96f8-d730-4215-87ad-c7efb1a921353011300360.00N: 7124207.37, Ø: 591988.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Oseneed7893b-a78f-4a1d-bd48-af779c31c2013011357360.00N: 7133985.39, Ø: 570096.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osen00bb22ff-632d-44f5-8587-e37ecaa6eab33004972880.17N: 7130639.00, Ø: 562594.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osen0e05d82e-a287-4277-abad-4adb750b43203006593170.28N: 7129674.49, Ø: 582066.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osen5849bde9-ca86-48a1-a945-fdb4b8f835673005438350.54N: 7126396.86, Ø: 587906.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osena252a693-9876-408e-8014-0ad53605b4ed3002360930.63N: 7126543.77, Ø: 582166.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osena2bd87ec-65b5-4f6b-8208-fb743a33c6433005052780.91N: 7120780.68, Ø: 584993.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket