Bygningspunkt (flere) som ligger på samme bygningsflate i fkb-bygning i 5020 Osen

Avvikene skyldes enten feilregistrering i matrikkel eller manglende bygningsdelelinje i FKB-Bygning. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktBygning for kommunenr 5020 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5020_bygningspunktBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummer (punkt)Bygningsnummer (flate)PosisjonWMS-bilde
5020 Osenf7e2150e-d75e-4ec6-8d54-806c5b1250c81065827610659019N: 7128173.00, Ø: 577934.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osenee8574d1-77ca-447e-a905-08980d2e66c83005246883434125N: 7133982.47, Ø: 570493.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osen8e71b48f-7f63-458e-8066-6b36c3b06bd6183717693300526057N: 7131146.00, Ø: 573509.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osenbba2a793-a4a3-4d0e-8569-f088e31b2a65183716891300602994N: 7130892.00, Ø: 573201.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5020 Osenf791ab69-b52e-4831-9c87-2cf8cfd0e09f10660718183715844N: 7132075.00, Ø: 572893.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket