Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5021 Oppdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5021 OppdalbygningDyrkamark2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5021 OppdalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5021 OppdalbygningVeg0 HTML-Rapport
5021 OppdalbygningVann0 HTML-Rapport
5021 OppdalbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5021 OppdalannenBygningStor5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5021 OppdalbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5021 OppdalbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5021 OppdalbygningslinjerBygning107 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil