Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5022 Rennebu

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5022 RennebubygningDyrkamark91 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5022 RennebubygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5022 RennebubygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5022 RennebubygningVann0 HTML-Rapport
5022 RennebubygningspunktAnnenBygning44 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5022 RennebuannenBygningStor43 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5022 RennebubygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5022 RennebubygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5022 RennebubygningslinjerBygning0 HTML-Rapport