Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5025 Røros

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5025 RørosbygningDyrkamark181 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5025 RørosbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5025 RørosbygningVeg0 HTML-Rapport
5025 RørosbygningVann0 HTML-Rapport
5025 RørosbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5025 RørosannenBygningStor1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5025 RørosbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5025 RørosbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5025 RørosbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil