Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5025 Røros

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5025 RørostraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5025 RørosVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5025 RørosvegavgrensningVegnett1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5025 RørosvegnettVegref1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5025 RørosvegMedium50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil