Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5026 Holtålen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5026 HoltålenbygningDyrkamark82 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5026 HoltålenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5026 HoltålenbygningVeg0 HTML-Rapport
5026 HoltålenbygningVann0 HTML-Rapport
5026 HoltålenbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
5026 HoltålenannenBygningStor5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5026 HoltålenbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5026 HoltålenbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
5026 HoltålenbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil