Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5027 Midtre Gauldal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5027 Midtre GauldalbygningDyrkamark200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5027 Midtre GauldalbygningTakoverbygg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5027 Midtre GauldalbygningVeg14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5027 Midtre GauldalbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5027 Midtre GauldalbygningspunktAnnenBygning187 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5027 Midtre GauldalannenBygningStor120 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5027 Midtre GauldalbygningTiltak4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5027 Midtre GauldalbygningspunktBygning68 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5027 Midtre GauldalbygningslinjerBygning27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil