Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5027 Midtre Gauldal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5027 Midtre GauldaltraktorvegOverlapperVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5027 Midtre GauldalVegnett_uten_flate11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5027 Midtre GauldalvegavgrensningVegnett17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5027 Midtre GauldalvegnettVegref19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5027 Midtre GauldalvegMedium67 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil