Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5028 Melhus

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5028 MelhusbygningDyrkamark20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5028 MelhusbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5028 MelhusbygningVeg0 HTML-Rapport
5028 MelhusbygningVann0 HTML-Rapport
5028 MelhusbygningspunktAnnenBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5028 MelhusannenBygningStor22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5028 MelhusbygningTiltak4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5028 MelhusbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
5028 MelhusbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil