Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5028 Melhus

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5028 MelhustraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5028 MelhusVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5028 MelhusvegavgrensningVegnett14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5028 MelhusvegnettVegref44 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5028 MelhusvegMedium71 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil