Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5029 Skaun

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5029 SkaunbygningDyrkamark9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5029 SkaunbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5029 SkaunbygningVeg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5029 SkaunbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5029 SkaunbygningspunktAnnenBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5029 SkaunannenBygningStor12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5029 SkaunbygningTiltak44 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5029 SkaunbygningspunktBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5029 SkaunbygningslinjerBygning23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil