Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5029 Skaun

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5029 SkauntraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5029 SkaunVegnett_uten_flate2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5029 SkaunvegavgrensningVegnett1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5029 SkaunvegnettVegref14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5029 SkaunvegMedium17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil