Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5031 Malvik

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5031 MalvikbygningDyrkamark7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5031 MalvikbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5031 MalvikbygningVeg0 HTML-Rapport
5031 MalvikbygningVann0 HTML-Rapport
5031 MalvikbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
5031 MalvikannenBygningStor0 HTML-Rapport
5031 MalvikbygningTiltak7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5031 MalvikbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
5031 MalvikbygningslinjerBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil