Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5031 Malvik

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5031 MalviktraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5031 MalvikVegnett_uten_flate2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5031 MalvikvegavgrensningVegnett35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5031 MalvikvegnettVegref24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5031 MalvikvegMedium60 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil