Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5032 Selbu

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5032 SelbubygningDyrkamark101 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5032 SelbubygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5032 SelbubygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5032 SelbubygningVann4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5032 SelbubygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5032 SelbuannenBygningStor24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5032 SelbubygningTiltak0 HTML-Rapport
5032 SelbubygningspunktBygning19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5032 SelbubygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil