Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5033 Tydal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5033 TydalbygningDyrkamark0 HTML-Rapport
5033 TydalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5033 TydalbygningVeg0 HTML-Rapport
5033 TydalbygningVann0 HTML-Rapport
5033 TydalbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
5033 TydalannenBygningStor0 HTML-Rapport
5033 TydalbygningTiltak0 HTML-Rapport
5033 TydalbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
5033 TydalbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport