Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5033 Tydal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5033 TydaltraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5033 TydalVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
5033 TydalvegavgrensningVegnett1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5033 TydalvegnettVegref3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5033 TydalvegMedium31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil