Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5034 Meråker

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5034 MeråkerbygningDyrkamark16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5034 MeråkerbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5034 MeråkerbygningVeg0 HTML-Rapport
5034 MeråkerbygningVann0 HTML-Rapport
5034 MeråkerbygningspunktAnnenBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5034 MeråkerannenBygningStor2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5034 MeråkerbygningTiltak7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5034 MeråkerbygningspunktBygning21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5034 MeråkerbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil