Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 5034 Meråker

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Avvik funnet ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 5034 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5034_traktorvegOverlapperVeg.zip

KommuneLokalIdTypevegPosisjonWMS-bilde
5034 Meråker514f897d-d14b-425f-962b-33dbaf42c5ebtraktorvegN: 7048369.15, Ø: 641508.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkeradf15a30-25c5-464b-bf0c-515d12991a55traktorvegN: 7044983.15, Ø: 640276.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkere694d51c-a646-4be3-be2b-36182cfa40b8traktorvegN: 7049753.36, Ø: 645351.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker139212db-2bda-4220-8ca3-d163eb833cc9traktorvegN: 7048345.85, Ø: 641342.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker0e4d3f54-0fda-40f1-94b7-93ce163fd8detraktorvegN: 7031251.62, Ø: 644810.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker219ad17b-368e-4334-8ecb-c870e35aa5bftraktorvegN: 7032969.51, Ø: 639223.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker1a566f81-5eb6-47cb-8c3c-e214c54df0e5traktorvegN: 7048187.27, Ø: 641356.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker1fd2a780-ecaf-47c2-bafc-409589f91b74traktorvegN: 7048992.12, Ø: 643269.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker5fb895f0-7bd4-47ae-8c4c-e46176562c91traktorvegN: 7048079.81, Ø: 641406.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker219ad17b-368e-4334-8ecb-c870e35aa5bftraktorvegN: 7032931.55, Ø: 639186.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker74e94fba-1202-46b7-a8e8-814d5eefbf27traktorvegN: 7048053.21, Ø: 641551.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket