Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 5034 Meråker

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 5034 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5034_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
5034 Meråker97545f8f-35ea-457b-a706-3049cee13208iLuftTN: 7036965.28, Ø: 633590.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerfd7bc97b-3d46-4761-a81c-7fbd3aa21eabiLuftTN: 7051609.75, Ø: 645576.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker5e5454a3-a470-46d4-baf9-c876b5e0c526iLuftTN: 7038207.65, Ø: 634176.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerc6bd5544-9bfc-4413-93c0-3b54728dcdc5iLuftTN: 7037689.73, Ø: 631030.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerd50ff07a-b809-4a3e-b24f-e474f65db8bdiLuftTN: 7037968.58, Ø: 634334.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker175aca2b-c273-4331-8b3d-3c46131891f1iLuftTN: 7037688.33, Ø: 629980.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker18c91c72-211d-4ffb-a713-3e3784cf8a4eiLuftTN: 7040012.92, Ø: 637914.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerb470191f-a700-4b00-a4b3-2fefb4b1b778iLuftTN: 7051606.10, Ø: 645585.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker1383076e-23fd-4c51-ac37-c29ca449da8eiLuftTN: 7037178.52, Ø: 636758.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkera4dae8d0-99d7-47ff-9b4d-55e9d8ac6899iLuftTN: 7037015.53, Ø: 633637.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkere3fefde3-50c1-46fb-8a60-8e88b83d4fcciLuftTN: 7037685.69, Ø: 629987.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkere3fefde3-50c1-46fb-8a60-8e88b83d4fcciLuftTN: 7037743.54, Ø: 630415.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker6b0c5ebd-38a6-4d1d-9789-72a3956663a6iLuftTN: 7035546.52, Ø: 644596.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkere3a66fac-12a3-41b8-a571-8932adc255d0iLuftTN: 7036061.48, Ø: 637280.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerd1229223-2c77-4ba9-8db6-63fdb3f6516eiLuftTN: 7036453.51, Ø: 638100.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker4ae9e7db-3356-4219-8c2d-c51c699eca81iLuftTN: 7031980.91, Ø: 645118.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker953eec92-d208-409b-add5-b12e74a1c932iLuftTN: 7031993.78, Ø: 645107.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker58c1a687-af07-486e-892f-3679d4cf1a1ciLuftTN: 7030342.65, Ø: 646899.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker5b090666-7830-4d0c-986f-b4e38faef0c0iLuftTN: 7033786.83, Ø: 636736.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerbaf9db7c-57a2-4153-aa77-7f2957b46afaiLuftTN: 7033335.71, Ø: 639562.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker5fd7a1c0-734e-41d2-a752-0377f1cfdb2biLuftTN: 7033677.37, Ø: 642161.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkera66ece58-e3dc-4993-bd62-da45b5931cd8iLuftTN: 7032834.60, Ø: 640075.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker75f0caa3-a34f-4475-9484-8554b2ebb3a8iLuftTN: 7034338.32, Ø: 635573.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerf3540b43-f673-42c6-8c81-90dcad7fa939iLuftTN: 7032732.09, Ø: 639530.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker08b02c66-f300-47e3-8211-b81169817dabiLuftTN: 7032461.55, Ø: 642247.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerb2ca99d3-cad1-4e3d-aff2-c6fbbcbca22ciLuftTN: 7032640.11, Ø: 635691.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerb2ca99d3-cad1-4e3d-aff2-c6fbbcbca22ciLuftTN: 7031502.97, Ø: 635506.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkercdcabe71-767b-43ac-8cff-78c89df925e3iLuftTN: 7033081.40, Ø: 638036.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerb79b9dc5-ebcd-459c-a77b-b9dbd0d5b18aiLuftTN: 7029569.29, Ø: 648683.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerfae63b63-5d35-4797-b975-bbcd138bad6eiLuftTN: 7026666.60, Ø: 638058.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkercf345c81-bf45-478e-9b2f-a325da2f1084iLuftTN: 7026668.45, Ø: 638047.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkere4a9b463-d49d-4e71-bdef-9d1e8826cafeiLuftTN: 7026666.67, Ø: 638058.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker646bc7e8-e3fa-476a-8a7e-78613097b27diLuftTN: 7023507.93, Ø: 643336.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker147e6461-50e8-4617-991b-6eafbec90784iLuftTN: 7023934.69, Ø: 642134.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker7a6a9595-da15-41a0-9b3d-0ec74b5ba195iLuftTN: 7023945.73, Ø: 642128.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker8992bfce-3623-4f4a-bbdf-7a85b3677a63iLuftTN: 7026474.14, Ø: 651804.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker223abcc2-2e69-4fc5-a243-2872fd43e591iLuftTN: 7027533.37, Ø: 633707.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker76b510c3-c3f9-475a-a4a2-7527b7583169iLuftTN: 7030274.05, Ø: 635520.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker1ea0ac80-6114-48ae-b983-e799b20324d8iLuftTN: 7026473.53, Ø: 651802.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerc8031194-a13f-470e-8285-da00e5c2b65diLuftTN: 7029576.63, Ø: 648693.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker301d102a-611e-414b-8f4f-1dbe2c0ab4f9iLuftTN: 7023506.41, Ø: 643322.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker0f66db3f-f416-4c00-bc3c-5bd3894903fdiLuftTN: 7027064.63, Ø: 651739.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker53bee946-df66-4177-bab1-eda9753e6c01iLuftTN: 7026581.38, Ø: 651999.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker05c39f5d-30da-4b38-9720-74a675391257iLuftTN: 7022139.68, Ø: 644758.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket