Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 5034 Meråker

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 5034 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5034_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
5034 Meråkerd788a221-fe2c-47d8-b5e5-ca9f1c744f01VegdekkekantN: 7048211.17, Ø: 642101.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkeraafbcfae-2b5f-44ac-97c3-b5d8a6f28072VegdekkekantN: 7048166.13, Ø: 642055.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker592c649e-7f6c-4469-8245-f4f3f2ce60c1VegdekkekantN: 7048381.77, Ø: 641806.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkere829f9d6-086c-4fed-9d43-00eb653620c5VegdekkekantN: 7048439.37, Ø: 641756.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker29526716-24e7-4c7e-9eca-d61c3263bf30VegdekkekantN: 7048309.99, Ø: 641793.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker2a93b343-e256-4aeb-adfc-cb97352775e1VegdekkekantN: 7048580.53, Ø: 642073.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerc52eefd3-f6ad-4765-94b5-4bc834354e56VegdekkekantN: 7048605.47, Ø: 642008.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker22c329ea-d4ae-42d7-a899-20c0b6a6b601VegdekkekantN: 7048605.47, Ø: 642008.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker6d5cdf8b-6daf-4abf-a863-7e145a961eb5VegdekkekantN: 7048296.54, Ø: 641671.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker53bf1ddc-498f-4759-8e80-3190ec8c892bVegdekkekantN: 7048090.24, Ø: 641981.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker23275cf6-a7cb-4592-b013-8e6b22c58ad2VegdekkekantN: 7048236.57, Ø: 641994.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerc955dc9c-4438-4bfc-a44d-285871043845VegdekkekantN: 7048278.81, Ø: 642163.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker1cc27808-ea9c-4fca-b8e0-3379a92e6febVegdekkekantN: 7048234.23, Ø: 641992.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerb22f1e10-09fb-4207-8067-ed0100d9ab24VegdekkekantN: 7048090.24, Ø: 641981.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker411e69f5-6419-44e5-afe2-3d322037d60eVegdekkekantN: 7048443.17, Ø: 641748.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker6d85bf07-3267-40e3-85f0-00288bfe677fVegdekkekantN: 7048309.54, Ø: 641789.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker7c3af560-20ae-4a10-b041-86f8301d1a3fVegdekkekantN: 7048372.88, Ø: 641798.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerfc8752d3-2d1a-418d-b1bd-7ef919d646d8VegdekkekantN: 7048400.61, Ø: 641684.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkera3e731a0-a4ac-4126-8557-12bf76fd8f5aVegdekkekantN: 7048346.73, Ø: 641718.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkera1540afb-b90b-4fcf-a61b-6d2441df27daVegdekkekantN: 7048568.75, Ø: 641938.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerfe864de8-9b0e-4a2d-ab45-82ec8493f61fVegdekkekantN: 7048560.71, Ø: 641870.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker9eb4ada0-3686-4c71-8ae2-7c112187eb01VegdekkekantN: 7048297.57, Ø: 641671.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerfd0559f4-fdbb-44e4-b8a7-af17636a224dVegdekkekantN: 7039301.13, Ø: 634515.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerdabcc4b0-bde8-43b1-b529-150f3b0b9fe1VegdekkekantN: 7038646.45, Ø: 635139.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerc4da454f-9030-4bb4-8c0e-d66f874dc21bVegdekkekantN: 7034233.21, Ø: 636043.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker9ddaacbc-3b8b-40ed-a376-c2becdf7bc34VegdekkekantN: 7024319.58, Ø: 631310.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker4143ac77-0ae4-47ae-8384-3f7993d70e7eVegdekkekantN: 7038210.46, Ø: 634595.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker04158b49-afae-4580-a43e-ea8d50f88817VegdekkekantN: 7038617.61, Ø: 635103.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket