Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende vegreferanse som underliggende vegnett i 5034 Meråker

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegnettVegref for kommunenr 5034 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5034_vegnettVegref.zip

KommuneLokalIdVbase VegkategoriVbase VegnummerVbase mediumVegflate vegkategoriVegflate vegnummerVegflate mediumLengdePosisjonWMS-bilde
5034 Meråker953eec92-d208-409b-add5-b12e74a1c932S47None11116PT31.48N: 7032021.64, Ø: 645064.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker3e09a486-d554-49c3-a105-770253730ae6F6772None11056KT15.66N: 7034818.91, Ø: 637078.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker2521a405-94d6-43e0-9bc4-42077947d9c4F6772None11060KT10.95N: 7035395.14, Ø: 637417.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker26242794-a01a-45de-bcae-fd53aca1730bE14None11121PT10.11N: 7035980.38, Ø: 636392.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerfbc80aec-0e76-4770-8b67-a6427876c2a0E14None11121KT21.22N: 7035010.74, Ø: 636777.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkerd492d249-27c7-4a97-a6af-bf386cf6fc3aE14None11039KT16.61N: 7035294.44, Ø: 636609.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråkera210f332-cadd-4a5a-b644-d3a07da883bbS13None11049KT12.83N: 7030874.19, Ø: 635750.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker82339365-42d4-45df-aed8-05b1c4a1b894F6772None11057KT12.10N: 7034877.70, Ø: 637146.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5034 Meråker6d8603d1-cb89-4b3a-9ed8-21d14be10377F6776None14ET25.64N: 7034661.31, Ø: 636933.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket