Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5035 Stjørdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5035 StjørdalbygningDyrkamark12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5035 StjørdalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5035 StjørdalbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5035 StjørdalbygningVann0 HTML-Rapport
5035 StjørdalbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
5035 StjørdalannenBygningStor47 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5035 StjørdalbygningTiltak4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5035 StjørdalbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
5035 StjørdalbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport