Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5035 Stjørdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5035 StjørdaltraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5035 StjørdalVegnett_uten_flate3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5035 StjørdalvegavgrensningVegnett37 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5035 StjørdalvegnettVegref35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5035 StjørdalvegMedium110 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil