Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5036 Frosta

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5036 FrostabygningDyrkamark0 HTML-Rapport
5036 FrostabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5036 FrostabygningVeg0 HTML-Rapport
5036 FrostabygningVann0 HTML-Rapport
5036 FrostabygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
5036 FrostaannenBygningStor17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5036 FrostabygningTiltak0 HTML-Rapport
5036 FrostabygningspunktBygning0 HTML-Rapport
5036 FrostabygningslinjerBygning0 HTML-Rapport