Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5036 Frosta

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5036 FrostatraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5036 FrostaVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
5036 FrostavegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
5036 FrostavegnettVegref9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5036 FrostavegMedium2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil