Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5037 Levanger

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5037 LevangerbygningDyrkamark8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5037 LevangerbygningTakoverbygg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5037 LevangerbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5037 LevangerbygningVann0 HTML-Rapport
5037 LevangerbygningspunktAnnenBygning115 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5037 LevangerannenBygningStor51 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5037 LevangerbygningTiltak31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5037 LevangerbygningspunktBygning38 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5037 LevangerbygningslinjerBygning79 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil