Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5038 Verdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5038 VerdalbygningDyrkamark37 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5038 VerdalbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5038 VerdalbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5038 VerdalbygningVann0 HTML-Rapport
5038 VerdalbygningspunktAnnenBygning34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5038 VerdalannenBygningStor46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5038 VerdalbygningTiltak21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5038 VerdalbygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5038 VerdalbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil